Prima pagină » Rugaciune zilnica folositoare catre Maica Domnului
Credinta

Rugaciune zilnica folositoare catre Maica Domnului

 

 

Rugaciune zilnica folositoare, catre Maica Domnului

 

 

Rugăciune către Maica Domnului

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești singură Preacurată și cu sufletul și cu trupul, ceea ce singură esti mai presus de toată curăția și întreaga înțelepciune și feciorie;

Ceea ce singură toata te-ai făcut lăcașa tot darului Preasfântului Duh,și pe însăși puterile cele fără de materie, fără de asemănare le covârșești cu curățenia și sfințenia sufletului și a trupului.

Caută spre mine, pângăritul, necuratul și întinatul, și cu sufletul și cu trupul, cu întinaciunea împătimirii vieții mele celei dezmierdate.

Curățește-mi mintea cea pătimașă, spală-mi și îndreaptă-mi gândurile mele cele rătăcite și orbite. Îndepărtează-mi și povățuieste-mi simțurile mele.

Slobozește-mă de obiceiul cel rău și urât, care de-a pururea, ziua și noaptea mă tiranizează pe mine, al necuratelor mai înainte prinderi în minte și al patimilor.

Oprește-mă de la tot păcatul cel cu lucrare, și îmi dăruiește trezire și socoteală deslușitoare întunecatei și ticăloasei mele minți, spre îndreptarea greșelilor și a căderilor mele.

Ca de întunericul pacatului izbăvindu-mă, să mă învrednicesc a te slăvi și a te lăuda cu îndrăzneală, pe Tine, cea singură adevărată Maică a adevăratei lumini, a lui Hristos Dumnezeul nostru.

Că ti singură, împreună cu Dânsul și prin-Însul ești binecuvântată și prea proslăvită de toată zidirea cea văzută și cea nevăzută, acum și pururea și în vecii vecilor,

Amin.”

 

Imagine similară

 

Sursa: Ortodox.ROL